*براي زندگي همراه با سلامتي و دانايي از راه هاي دست يافتن به ان* حيات - نمونه سوالات
*براي زندگي همراه با سلامتي و دانايي از راه هاي دست يافتن به ان*

- دو نوع گوارش را نام ببرید؟

- گوارش مکانیکی به چه معناست؟

- مفهوم گوارش شیمیایی چیست؟

- چرا در گوارش شیمیایی پلیمرها به مونومرهای  سازنده شان تبدیل می شوند؟ ( 2 دلیل)

- مفهوم جذب در دستگاه گوارش چیست؟

- در دفع مدفوع چه موادی از بدن خارج می شود؟

- کرم کدو به چه صورت در دستگاه گوارش ما زندگی می کند؟

- کرم کدو از چه طریقی مواد مورد نیاز خود را بدست می آورد؟

- به چه جانورانی گیاه خوار گفته می شود؟ مثال بزنید.

- غذای توتیا چیست؟ از لحاظ تغذیه جزء کدام دسته از جانوران محسوب می شود؟

- به چه جانورانی گوشت خوار گفته می شود؟ مثال بزنید.

- به چه جانورانی همه چیز خوار گفته می شود؟ مثال بزنید.

- علت نیاز جاندار به محیطی برای عمل کردن آنزیم های گوارشی چیست؟

- چرا محیط لازم برای عملکرد آنزیم ها باید در جایی بیرون از سلول های جاندار باشد؟

- گوارش مواد غذایی در جانداران تک سلولی ( آمیب) چگونه است؟

- گوارش غذا در اسفنج چگونه است؟

- انواع گوارش را نام برده و مثال بزنید.

- گوارش درون سلولي را شرح دهيد.

- هید ر جزء‌کدام دسته از موجودات زنده است؟

- گوارش غذا در هیدر چگونه است؟

- ساختار کیسه گوارشی را توضیح دهید.

- نقش سلول های پوشاننده کیسه گوارشی در هیدر چیست؟

- توضیح دهید چرا گوارش غذا در هیدر درون سلولی و برون سلولی است؟

- تفاوت لوله گوارشی و کیسه گوارشی چیست؟

- ساختار لوله گوارشی را توضیح دهید.

- بخشهای مختلف لوله گوارشی را که به شکل تخصصی عمل می کنند را نام ببرید.

- نقش چینه دان در لوله گوارشی چیست؟

- نقش معده وسنگدان در لوله گوارشی چیست؟

- چه تفاوتی بین چینه دان با معده وسنگدان در لوله گوارشی وجود دارد؟

- جایگاه اصلی گوارش و جذب غذا در لوله گوارش کجاست؟

- کرم خاکی از لحاظ تغذیه جزء‌ کدام جانوران محسوب می شود؟

- نحوه تغذیه در کرم خاکی را توضیح دهید.

- بخشهای مختلف دستگاه گوارش کرم خاکی را به ترتیب نام ببرید.

- سنگدان چه نقشی در گوارش غذا در کرم خاکی دارد؟

- نقش روده در گوارش مواد غذایی در کرم خاکی چیست؟

- جذب مواد غذایی در چه بخشی از دستگاه گوارش کرم خاکی صورت می گیرد؟

- چه عاملی باعث افزایش کاریی روده کرم خاکی میشود؟

- چه موادی در نهایت از مخرج کرم خاکی خارج می شود؟

-  از ميان آميب، هيدر و كرم خاكي كداميك فقط گوارش درون سلولي دارد.

- ملخ از لحاظ تغذیه جزء‌ کدام جانوران محسوب می شود؟

- چه ویژگی به ملخ برای خرد کردن مواد غذایی کمک می کند؟

- غذای ملخ چیست؟

- بخشهای مختلف دستگاه گوارش ملخ را به ترتیب نام ببرید.

- غذا بعد از عبور از چينه دان ملخ وارد كدام يخش مي شود؟

- كدام بخش لوله گوارش ملخ با ترشح آنزيم سبب گوارش شيميايي غذا مي شود.

- جذب مواد غذايي در كدام بخش لوله گوارش ملخ مي شود.

- نقش روده ملخ چیست؟

- بخشهای مختلف دستگاه گوارش پرندگان را نام ببرید؟

- نقش چینه دان درستگاه گوارش پرندگان چیست؟

- گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا در چه بخشی از دستگاه گوارش گنجشک صورت می گیرد؟

- سنگدان در پرندگان چه نقشی دارد؟

- غذا بعد از عبور از سنگدان پرندگان به كدام بخش وارد مي شود؟

- گوارش شیمییایی تا چه بخشی از دستگاه گوارش گنجشک ادامه دارد؟

- نقش روده در دستگاه گوارش گنجشک چیست؟

- برای پرندگان همه چیز خوار و گوشت خوار مثال بزنید.

- نقش هر يك از بخش هاي گوارشي چيست؟ (يك مورد)

الف- روده ملخ                         ب سلول هاي جدار داخلي بدن هيدر

ج سنگدان پرنده                     د- برجستگي هاي رودة كرم خاكي 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت ۲۱ بعد از ظهر  توسط پروين مقري | 
 

چت روم

كد چت روم

كد بارش قلب


Top java codes